แผนการสอน โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

01 แผนการงานฯ รู้จักโปรแกรม Key Note
02 แผนการงานฯ STEM ป 4
03 แผนคณิตใช้ Application
04 แผนคณิต ไข่ในอะไร STEM
05 แผนวิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของพืช
06 แผนวิทยาศาสตร์ STEM
07 ภาษาต่างประเทศ
08 ภาษาต่างประเทศ STEM
09 แผนรวม โมบาย ป.4 STEM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *