ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา