การประชุมสัมมนา
การประชุมสัมมนา
โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนำไปขยายผลให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน ใน 5 ภูมิภาค รวม 50 โรงเรียน

โครงการปี 2555-2556

I-Classroom Home
99
ภูมิภาค
99
โรงเรียน
99
ผู้ดูแลระบบ
99
ครูผู้สอน

ข่าวและกิจกรรม

บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคใต้
บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคใต้
22/03/2017
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนในสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมลิกอร์ นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมปร
บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคอีสาน
บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคอีสาน
22/03/2017
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนในสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค โฮเต็ล ขอนแก่น ผ
บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคเหนือ
บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคเหนือ
06/03/2017
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนในสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ผู้
บรรยาศการอบรมครูผู้ดูแลระบบโรงเรียน
บรรยาศการอบรมครูผู้ดูแลระบบโรงเรียน
22/02/2017
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ดูแลระบบโรงเรียนในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ดูแลระบบโรงเรียน โรงเรียนล
บรรยาศการอบรมผู้บริหารโรงเรียน
บรรยาศการอบรมผู้บริหารโรงเรียน
15/02/2017
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมไดนาสตี้ บางกอก กรุงเทพฯ