การประชุมสัมมนา
การประชุมสัมมนา
โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน
เตรียมความพร้อมครูดูแลระบบโรงเรียน

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนำไปขยายผลให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน ใน 5 ภูมิภาค รวม 50 โรงเรียน

โครงการปี 2555-2556

I-Classroom Home
99
ภูมิภาค
99
โรงเรียน
99
ผู้ดูแลระบบ
99
ครูผู้สอน

ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน
05/04/2018
ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ข
ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน
05/04/2018
ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ :
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เชี่ยงใหม่     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเ
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านวนาหลวง     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้าน
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.พิษณุโลก เขต.1
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.พิษณุโลก เขต.1
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดบ้านดง       ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรี
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้าน กม.35      
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งท
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.นครนายก
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.นครนายก
04/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนครนายก     ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเ
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.ชลบุรี เขต 3
ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.ชลบุรี เขต 3
03/07/2017
ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านสัตหีบ   ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์       ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดรังษ