ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านวนาหลวง

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ