ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.พิษณุโลก เขต.1

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.พิษณุโลก เขต.1

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดบ้านดง

 

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)