รูปกิจกรรมการเรียนสอนในห้อง i-classroom โรงเรียนบ้านเเฮดศึกษา

การเรียนการสอนด้วย ipad 4 กลุ่มสาระฯ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

เเผนการจัดการเรียนรู้ STAM โรงเรียนบ้านเเฮดศึกษา

แผน คณิต อ.นิภาพร รร บ้านเเฮด2 เเผนวิทย ครูอ้อม รร บ้านเเฮด1 เเผนวิชาคอม ครูหนิง รร บ้านเเฮดn เเผนวิชาภาษาอังกฤษ ครูติ๋ว รร บ้านเเฮด2