บรรยาศการอบรมผู้บริหารโรงเรียน

ข่าว บรรยาศการอบรมผู้บริหารโรงเรียน

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมไดนาสตี้ บางกอก กรุงเทพฯ