บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคใต้

ข่าว บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคใต้

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนในสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมลิกอร์ นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระวิชาข้างต้น โรงเรียนละ 4 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 55 คน