บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคเหนือ

ข่าว บรรยาศการอบรมครูผู้สอนภาคเหนือ

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนในสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระวิชาข้างต้น โรงเรียนละ 4 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 55 คน