บรรยาศการอบรมครูผู้ดูแลระบบโรงเรียน

ข่าว บรรยาศการอบรมครูผู้ดูแลระบบโรงเรียน

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ดูแลระบบโรงเรียนในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ดูแลระบบโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 60 คน