ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.สมุทรปราการเขต 1

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพป.สมุทรปราการเขต 1

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดใหญ่

 

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

 

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)