แผนการจัดการเรียนรู้

แผนStem รวม แผน- ภาษาอังกฤษ แผน-Stem- วิทยาศาสตร์-ระบบท่อลำเลียง (Vascular System) แผนการจัดการเรียนรู้ -คณิตศาสตร์- การลบจำนวนหลายหลักโดยมีการกระจาย แผน-เทคโน-STEM-ป-4-แขนกล แผน-วิทยาศาสตร์- การดำรงชีวิตของพืช

Continue Reading →