วันนี้ 21 พ.ย. 2560 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน I-Classroom

วันนี้ 21 พ.ย. 2560 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ได้มาตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจทีมงานห้องเรียน I-Classroom โรงเรียนหนองเรือวิทยา นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานให้การต้อนรับ ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ มากๆ…

Continue Reading →