แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนstem-ภาษาต่างประเทศstem1แผนstem-ภาษาต่างประเทศstem2โมบายแสนสวยสวนมะนาวนอกฤดู01-แผนการงานฯ-รู้จักโปรแกรมimovie 02-แผนการงานฯ-STEM-ป-4 06-แผนวิทยาศาสตร์-STEM-รรบ้านดอนกลอยหนองยาง-มหาสารคามแผนstem คณิตศาสตร์ ป.4 นายมาณพ

pages สร้างงานเอกสาร

17 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม i-classroom โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต3  ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้เรียนร่วมโดยการเรียน app pages เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างเอกสาร โดยให้เพิมพ์ประวัติตัวเอง และเพิ่มรูปภาพแนะนำตัวเอง นักเรียนมีความสุขในการเรียนในครั้งนี้มาก และทุกคนสามารถที่จะใช้ แอพนี้ได้ดี

keynote สร้างการนำเสนอ

19 กรกฏาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ศึกษาการใช้ keynote เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเสนอ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผลงานก็กำลังดำเนินการโดยให้นำเสนอประวัติตัวเองเป็นเบื้องต้น ผลงานเสร็จแล้วจะนำเสนอต่อไป ครับ

สร้างความคุ้นเคย I-PAD

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สร้างความคุ้นเคย กับ I-PAD เป็นกิจกรรมแรกที่คณะครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ที่ให้นักเรียนเพื่อเป็นการเริ่มในการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม I-classroom สร้างความคุ้นเคย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สร้างความคุ้นเคย กับ I-PAD เป็นกิจกรรมแรกที่คณะครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ที่ให้นักเรียนเพื่อเป็นการเริ่มในการจัดการเรียนรู้