แผนจัดการเรียนการสอน

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1-Food-IPAD 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่-2-Drinks-STEM (1) 3 แผนวิชาคอมพิวเตอร์-เรื่อง-แอพพลิเคชั่น-Poppletแผนคณิตศาสตร์ ว่าวน้อยลอยลม STEM 4 แผนจัดการเรียนรู้รถพลังงานลูกโป่ง-ipad 5 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสเต็มศึกษา-ปั้นดิน 6 แผนวิทยาศาสตร์ i-classroom 7 แผนการจัดการเรียนรู้ (สะเต็ม) 7…

Continue Reading →