ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ข่าว ภาพการติดตั้งห้องเรียน iClassroom สพม. 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เชี่ยงใหม่

 

 

ภาพการส่งมอบ และการติดตั้งที่โรงเรียนแม่แตง