แผนการจัดการเรียนรู้

1.แผน คอมบูรณาการ Application 2. การงานบูรณาการ stem 3.แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ i classroom 4.แผนวิทยาศาสตร์บูรณาการ Application 5. แผน stem 6. E for Stem 7.แผนคณิต Stem

Continue Reading →