เรียนรู้การตัดต่อวีดิโอด้วยแอพ iMovie ในวิชาคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ฝึกการตัดต่อวีดิโอด้วยแอพ iMovie

หัวข้อ เรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *