กิจกรรมสนุกกับแหล่งเรียนรู้

นักเรียนเก็บภาพถ่ายและอัดวีดิโอสำหรับการจัดทำวีดิโอ เพื่อใช้สำหรับประกอบการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม… ติดตามผลงานกันนะคะ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *