กิจกรรมการสอนเรื่อง การหา ห.ร.มและค.ร.น

กิจกรรมการสอนเรื่อง การหา ห.ร.มและค.ร.น  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

โดยนักเรียนศึกษาจากคอร์ส iTune U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *