คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการใช้ไอแพด โดยทีมงานจากบริษัท โปรเซอวิส จำกัด

     คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการใช้ไอแพด โดยทีมงานจากบริษัท โปรเซอวิส วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 10 โดยมีครูที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากถึง 80 ท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *