แผนการสอน

แผนรวม STEM ตุ๊กตาพลังงานสารอาหาร ม.2 (4วิชา)
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวนเต็ม(iclassroom)
แผนอังกฤษ
แผนอังกฤษใช้เทคโนและSTEM
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวนเต็ม(iclassroom)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ม.1 สถานะของสาร
แผนการสอนสะเต็มศึกษา ฉันเกิดมาจากไหน
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ส่งพร้อม สะเต็ม

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.