แผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป.มค.3

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-STEM

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)-STEM

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์-STEM

แผนการจัดการเรียนรู้ อังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ อังกฤษ-STEM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *