แผนจัดการเรียนการสอน

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1-Food-IPAD

2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่-2-Drinks-STEM (1)

3 แผนวิชาคอมพิวเตอร์-เรื่อง-แอพพลิเคชั่น-Poppletแผนคณิตศาสตร์ ว่าวน้อยลอยลม STEM

4 แผนจัดการเรียนรู้รถพลังงานลูกโป่ง-ipad

5 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสเต็มศึกษา-ปั้นดิน

6 แผนวิทยาศาสตร์ i-classroom 7 แผนการจัดการเรียนรู้ (สะเต็ม)

7 แผนการจัดการเรียนรู้ (สะเต็ม)

8 แผนคณิตศาสตร์ ว่าวน้อยลอยลม STEM

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *